Obláti jsou misijním řeholním společenstvím kněží a bratří uprostřed katolické církve. Jejich hlavním posláním je hlásat radostnou zvěst lidem, kteří o Ježíši Kristu a jeho evangeliu ještě neslyšeli, nebo těm, ke kterým obvyklá pastorace Církve nedosahuje. Tuto svou misii – poslání uskutečňují v apoštolských komunitách a v úzké spolupráci s laiky. Více o oblátech se dovíte zde!

V Česku nás najdete na dvou místech a to v Plasích a Klokotech. Klokoty jsou známým a velmi vytíženým poutním místem s nádherným poutním areálem. Navštivte nás i tam!

Pracujeme ve více než 65 zemích světa. Mezinárodní komunity můžete potkat i v Česku. V Plasích máme o. Günthera a v Klokotech o. Karla, oba z Rakouska. Klokoty v mezinárodnosti vyhrávají díky o. Mariuszovi z Polska. Zde se dovíte více o našem působení ve světě.