Měsíční přehled – leden 2020

Přejeme vám požehnaný nový rok a hodně radosti a odvahy do nových Hospodinových výzev pro naše farnosti, rodiny a každého člověka, se kterým se setkáte.