V neděli 20. května proběhnou při nedělních bohoslužbách volby do pastorační rady našich farností Plasy a Manětín. Vyvěšujeme zde kandidátku, která je zároveň volebním lístkem. V případě, že ji nemáte vytištěnou, můžete stahovat zde.

Volby do pastorační rady